Ümumi İdarə Heyəti iclası – 28.01.2017

Ümumi İdarə Heyəti iclası – 28.01.2017

28 Yanvar tarixində ELSA Azərbaycanın ofisində növbəti İdarə Heyəti iclası baş tutmuşdur. İclas ərzində bir sıra vacib məsələlərdən danışılmışdır. Yaxın günlərdə baş tutacaq olan “Antikorrupsiya Qış Məktəbi” barədə İdarə Heyəti üzvlərinə məlumat verilmiş, daha sonra isə iclas gündəliyinə daxil olan “TV formatında Səhnələşdirilmiş Məhkəmə Prosesi Müsabiqəsi”, “Kommersiya və Korporativ Hüququ mövzusunda Hüquq Kursu”, “ELSA Hüquq Kitabxanası” və STEP üzrə Azərbaycanda təcrübə keçməyə gələcək şəxslər barədə ətraflı müzakirələr baş tutmuş, sonda isə təşkilatın sədri Məhəmməd İsmayılov tərəfindən müvafiq göstərişlər verilmişdir.

///

28 января в офисе ELSA Азербайджана состоялось еще одно собрание членов организации. На собрании было обсуждено много важных вопросов. Была дана информация руководящему составу о Зимней Правовой Школе на тему “Антикоррупция” , а позже и о ” Конкурсе по Симуляции Суда в формате TV” и о “Курсах на тему Коммерческое и Корпоративное право”, “Правовая библиотека ELSA” . Состоялось обсуждение, касающееся лиц, которые пройдут стажировку в Азербайджане с рамках STEP. В конце презедентом организации Мухаммедом Исмайловым были даны соответствующие указания.

///

On 28th of January the Board Meeting was held at the office of ELSA Azerbaijan. Many important issues were discussed at the meeting. Board members were informed about Anti-Corruption Winter School, “Moot Court Competition on the TV format” and Legal Course on Commercial and Corporate Law, “ELSA Law Library”. There was discussion regarding the persons who will be trained in Azerbaijan within the project STEP. At the end of the meeting president of ELSA Azerbaijan Mahammad Ismayilov gave different tasks to officers.

16387136_1498935406804063_1623757628417843455_n 16387320_1498935403470730_6784039312488047744_n

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

11 + eleven =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 10 =