Ümumi iclas – 07.01.2017

Ümumi iclas – 07.01.2017

7 yanvar tarixində ELSA Azərbaycanın ofisində idarə heyəti iclası baş tutmuşdur. İclas ərzində Antikorrupsiya Qış Məktəbi, TV formatında Səhnələşdirilmiş Məhkəmə Müsabiqəsi, Kommersiya və Korporativ hüququ mövzusunda Hüquqi Kurs, Hüquq Jurnalı və maliyyələşmə siyasəti kimi məsələlər müzakirə olunmuş, təşkilatın sədri Məhəmməd İsmayılov tərəfindən bir sıra göstərişlər verilmişdir. İclasda qonaq qismində 2015/2016-cı illər üzrə Səhnələşdirilmiş Məhkəmə Müsabiqəsi üzrə Vitse-Prezident kimi fəaliyyət göstərmiş Murad Bayramlı iştirak etmişdir. Sonda isə ELSA Azərbaycanın 2014/2016-cı illər ərzində Tələbə Təcrübə Mübadilə Proqramı üzrə Vitse-Prezidenti olmuş, hal-hazırda Xarici Əlaqələr üzrə Direktor kimi çalışan Nərmin Əliyeva “Yeni İl” münasibətilə təşkilata hədiyyə bağışlamışdır. Bu incə hərəkətinə görə təşkilatımız adından Nərmin Əliyevaya təşəkkür edirik.

////

7 января в офисе ELSA Азербайджана было проведено собрание руководящего состава. На собрании были обсуждены такие вопросы, как Антикоррупционная Зимняя Школа, Конкурс по Симулированию Судебного заседания в телевизионном формате, юридические курсы на тему Коммерческое и Корпоративное право, Юридический журнал, а также финансирование. Президентом организации Мухаммедом Исмайловым были даны ряд указаний. В качестве гостя на собрании участвовала Вице-Президент по Симуляции Суда в 2015/2016 Мурад Байрамлы. В конце Вице-Президент ELSA Азербайджана по STEP в 2014/2016 и нынешний Директор по иностранным связям Нармин Алиева в честь “Нового года” подарила подарок организации. От имени всей организации мы благодарим Нармин Алиеву за этот подарок.

////

On 7th of January the Board Meeting was held in the office of ELSA Azerbaijan. During the meeting some issues were discussed such as Anticorruption Winter School, Moot Court Competition in the TV format, Legal Course on Commercial and Corporate Law, Law Journal and fundraising. President of the organization Mahammad Ismayilov gave a number of tasks. At the meeting ex-Vice President for MCC in 2015/2016 Murad Bayramlı took part as a guest. At the end of the meeting ex-Vice President for STEP in 2014/2016 and present Director for External Relations Narmin Aliyeva gave the gift to the organization in honor of the “New Year”. We all thank to Narmin Aliyeva for her gift.

16107265_1476772322353705_9117685438627404250_o 15995280_1476771935687077_5455698147988741497_o 15994961_1476771969020407_68655499661737902_o 15974889_1476772372353700_4022622820589967083_o 15936506_1476771952353742_992891721986258374_o 15896333_1286968368028842_4831916794719593908_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

2 × 1 =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

thirteen + fourteen =