“STEP Day” adlı informativ xarakterli tədbir – 27.11.2016

“STEP Day” adlı informativ xarakterli tədbir – 27.11.2016

27 noyabr tarixində ELSA Azərbaycan “STEP Day” adlı informativ xarakterli tədbir təşkil etmişdir. STEP (Student Trainee Exchange Programme) 1984-cü ildən ELSA-nın nəzdində fəaliyyət göstərir. Avropada 30 ildir fəaliyyət göstərən və çox geniş yayılmış STEP artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda da fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Proqramın məqsədi Avropanın müxtəlif ölkələrində təhsil alan tələbələrin və gənc hüquqşünasların hüquq sahəsində qarşılıqlı mübadiləsinə, onlar üçün təcrübə imkanlarının yaradılmasına köməklik göstərmək, gənclərə başqa mədəniyyətlər və hüquq sistemləri haqqında biliklər öyrənmək imkanı yaratmaqdır. Tədbirin ilk hissəsində ELSA Azərbaycanın Tələbə Təcrübə Mübadilə Proqramı üzrə Vitse-Prezidenti Ayşə Abdel Qadir beynəlxalq təcrübə proqramları, təcrübə proqramlarına müraciət qaydası barədə çıxış etmiş, tələbələri maraqlandıran məsələlər haqqında ətraflı danışmışdır. Daha sonra Proqram çərçivəsində təcrübə keçmək üçün İtaliyadan ölkəmizə gəlmiş olan Benedetta Spattini iştirakçılara CV və motivasiya məktubunun yazılması qaydaları barədə ətraflı məlumatlar vermişdir. Tədbirdə müxtəlif universitetlərdən 40-a yaxın tələbə iştirak etmiş, onları maraqlandıran bütün suallar ətraflı cavablandırılmışdır.

//////////

27-го ноября ELSA Азербайджаном было организовано мероприятие информативного характера под названием “STEP Day”. STEP (Student Trainer Exchange Programme) действует в составе ELSA с 1984-го года. Действуюший в Европе уже 30 лет и очень широко распространенный STEP уже несколько лет начал действовать и в Азербайджане. Цель программы – взаимный обмен студентами, который получают образование в различных университетах Европы и молодыми юристами в сфере права, а также в предоставлении возможности молодежи узнать многое о культурах разных стран и их правовых системах. В 1-ой части мероприятия выступила Вице-Президент ELSA Азербайджана по Программе Взаимного Обмена Студентами Аиша Абдель Гадир. В своем выступлении она объяснила о правилах обрашения в программу по взаимному обмену студентами и подробно рассказала о интересующих всех темах. Далее подробную информацию участникам о правилах составления CV и мотивационного письма для прохождения практики в рамках этой программы дала Бенедетта Спаттини, приехавшая из Италии. На мероприятии участвовало 40 студентов из различных университетов. Были озвучены ответы на все, интересующие их вопросы.

//////////

On 27th of November by ELSA Azerbaijan the informative character event was organized called “STEP Day”. STEP (Students Trainee Exchange Programme) is part of ELSA since 1984. Very widespread STEP in Europe for 30 years began operating in Azerbaijan for several years. The purpose of the program – the mutual exchange of students, who are studying in various universities in Europe and young lawyers, as well as providing opportunities for youth to learn more about the cultures of different countries and their legal systems. In the first part of the event the Vice President of STEP of ELSA Azerbaijan, Aisha Abdel Gadir performed. In her speech, she explained about the treatments needed in the rules of the program for the mutual exchange of students and told in details about all interesting topics. Then detailed information about the rules of making CV and motivation letter for beeing a part of this program was given by Benedetta Spattini who had come from Italy within STEP. The event was attended by 40 students from different universities. In the end all the questions of students were answered.

15272258_1417618688269069_1081093432152017714_o 15271940_1417618491602422_6840317438902813956_o 15259447_1417618771602394_2414983822219297819_o 15252473_1417618488269089_6758510765807950362_o 15235662_1417618714935733_8779197993417895392_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

16 + 9 =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 − five =