Professors

Fail İbrahimov

Seminarlar və Konfranslar üzrə Vitse-Prezident

'Seminarlar və Konfranslar' tələbələrə hüquqi biliklərini artırmaqla yanaşı bu biliklərini beynəlxalq arenada istifadə etmək şansı yaradır.