“Müqavilə Hüququ” mövzusunda silsilə təlim – 11.12.2016

“Müqavilə Hüququ” mövzusunda silsilə təlim – 11.12.2016

11 dekabr tarixində ELSA Azərbaycanın ofisində “Müqavilə Hüququ” mövzusunda silsilə təlimlərdən 3-cü təlim təşkil olunmuşdur. Təlim “Azergold” QSC-in hüquqşünası, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəxalq Hüquq və İnsan Hüquqları üzrə müəllimi Leyla Mirqulamlı tərəfindən keçirilmişdir. Təlim ərzində Podrat, Mal göndərmə, Alqı-satqı, FİDİC və digər növ müqavilələrdən danışılmış, mülki müqavilələrin əmək müqaviləsindən fərqi izah edilmişdir. Təlimdə müxtəlif universitetlərdən 30-a yaxın tələbə iştirak etmiş, onları maraqlandıran suallara cavab tapmışlar.

////

11 декабря в офисе ELSA Азербайджана было организовано 3-ий тренинг цепочки тренингов на тему “Договорное право”. Тренинг был проведен юристом “Azergold” QSC и преподавателем Международного права и Прав Человека Лейлой Миргуламлы. На тренинге говорилось о таких видах договора как договор Подрата, Таможни, Купли-продажи, FIDIC и других видах. Также были объяснены различия между гражданским и трудовым договорами. На тренинге участвовало около 30 студентов из различных университетов Азербайджана, которые получили ответы на все, интересующие их вопросы.

////

On 11th of December 3. training on the theme of “Contract Law” was organized in the office of ELSA Azerbaijan. Coach of this training was the lawyer of “Azergold” QSC and professor of International Law and Human Rights Leyla Mirgulamli. There was told about such kinds of contract as a work agreement contract, contract of selling and other forms of FIDIC. There were also explained the differences between civil and labor contracts. The training was attended by about 30 students from different universities of Azerbaijan, who have received answers to all their questions.

15540995_1439674446063493_2720766088286397679_o 15577970_1439674806063457_7557123009802102191_o 15590701_1439674439396827_6946781460486435246_o 15590722_1439674436063494_7032587117541337696_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

16 + seventeen =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

20 − six =