“Müqavilə Hüququ” mövzusunda 2-ci təlim 04.12.2016

“Müqavilə Hüququ” mövzusunda 2-ci təlim 04.12.2016

4 dekabr tarixində ELSA Azərbaycanın ofisində “Müqavilə Hüququ” mövzusunda 2-ci təlim baş tutmuşdur. Təlim “Azergold” QSC-in hüquqşünası, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəxalq Hüquq və İnsan Hüquqları üzrə müəllimi Leyla Mirqulamlı tərəfindən keçirilmişdir. Təlimdə müxtəlif universitetlərdən olan 40-a yaxın hüquqşünas tələbə iştirak etmiş və müxtəlif növ müqavilələr və onların spesifik cəhətləri barədə ətraflı biliklər qazanmışlar.

///

4-го декабря в офисе ELSA Азербайджана был проведен 2-ой тренинг на тему “Договорное право”. Тренинг был проведен юристом “Azergold” QSC, преподавателем по Правам Человека и Международному праву в Бакинском Государственном Университете Лейлой Миргуламлы. На мероприятии участвовало около 40 студентов из различных университетов Азербайджана, которые получили большое количество информации о различных видах договоров и их специфических качествах.

///

On 4th of December in the office of ELSA Azerbaijan the second training on “Contract law” was held. Training was held by lawyer in “Azergold” QSC and lecturer of Human Rights and International Law at Baku State University Leila Mirgulamli. The event was attended by about 40 students from different universities of Azerbaijan, who received a lot of information about the different types of contracts and their specific qualities.

15259776_1423455114352093_8013271263477051117_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

16 + seven =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 6 =