ELSA Hüquqi Debat – Turnirin ilk oyunları

ELSA Hüquqi Debat – Turnirin ilk oyunları

19-20 noyabr tarixlərində ELSA Day çərçivəsində Hüquqi Debat Turnirinin I, II və yarım-final mərhələləri baş tutmuşdur. Komandalar ELSA Day mövzusu olaraq seçilmiş Miqrasiya Hüququ mövzusu ətrafında parlament debatları formatında yarışdılar. Turnirin I mərhələsi Bakı Dövlət Universitetində, II və yarım-final mərhələləri isə Caspian Plazada yerləşən LIB Dil Kurslarına məxsus otaqlarda baş tutmuşdur. Turnir ərzində proseslərə professional hakimlər sədrlik etmişdir. Miqrasiya Hüququ mövzusunda həyata keçirilən Hüquqi Debat Turnirinin I, II və yarım-final mərhələlərindəki qızğın mübarizələrin yekununda finala 2 komanda vəsiqə qazanmışdır. Final mərhələsinə keçən komandalar: L’awake (Çinarə Qasımova, Sona Məmmədli) və Jokers (Anar Süleymanlı, Cavidan Abdullayev) olmuşlar. ELSA Azərbaycan olaraq dəstəklərinə görə Bakı Dövlət Universitetinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinə və onun Sədri Daşqın Qənbərova, eləcə də LIB Dil Kurslarının rəhbərliyinə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Xatırladaq ki, Hüquqi Debat Turnirinin final mərhələsi və sonda mükafatlandırma mərasimi 26 noyabr tarixində baş tutacaq. ELSA Azərbaycan olaraq finalda hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq.

//////////

19-20 ноября ELSА Азербайджаном в рамках ELSA Day были проведены 1-ый и 2-ой полуфиналы Турнира по Правовому Дебату. Команды соревновались в форме парламентских дебатов на тему “Миграционное Право”, являвшейся темой ELSA Day. 1-ый полуфинал турнира был проведен в Бакинском Государственном университете, а 2-ой на Языковых Курсах LIB, которые находятся в здании Caspian Plaza. На протяжении всего мероприятия турниром управляли профессиональные судьи. В конце противостояния на 1-ом и 2-ом полуфинале Турнира по Правовому Дебату на тему “Миграционное Право” в финал прошли две команды. Команды, прошедшие в финал: L’awake (Чинара Гасымова, Сона Маммедли) и Jokers (Анар Сулейманлы, Джавидан Абдуллайев). ELSA Азербайджан выражает благодарность за поддержку Профсоюзу Бакинского Государственного Университета и его председателю Дашгыну Ганбарову, а также особую благодарность руководству Языковых Курсов LIB. Напомним, что финал и церемония награждения Турнира по Правовому Дебату состоится 26 ноября. ELSA Азербайджан желает удачи обеим командам.

//////////

On 19th-20th of November by ELSA Azerbaijan within ELSA Day the first and the second semi-finals of Legal debates were held. Teams competed in the form of a parliamentary debate on the topic Migration Law which is the main set of ELSA Day. The first semifinal was held at Baku State University, and the second on the LIB language courses, which are in the Caspian Plaza building. Throughout the tournament, the event was managed by professional judges. At the end of the confrontation in the first and second semi-finals of the tournament of Legal debate on the topic Migration Law two teams passed to the final. Teams that have passed to final : L’awake (Chinara Gasimova, Sona Mammadli) and Jokers (Anar Suleymanli, Javidan Abdullayev). ELSA Azerbaijan is grateful for the support of trade union of the Baku State University and for Chairman of this trade union Dashgin Ganbarov. Also special thanks to the management of language courses LIB. Recall that the finals and award ceremony of the Tournament of Legal debate will hold on 26th of November. ELSA Azerbaijan wishes good luck to both teams.

15167723_1410309702333301_2593848329515332763_o 15137535_1410309698999968_2010522261466771133_o 15129656_1410311165666488_7382516942822560112_o 15110874_1410310815666523_5572512596898000239_o 15110492_1410310042333267_22140616023557414_o 15069006_1410309688999969_6422650949248074117_o 15068412_1410310872333184_6230330515795478177_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

ten − four =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 − six =