ELSA Azərbaycanın üzvü İrlandiyada Yay Hüquq Məktəbində iştirak edib

ELSA Azərbaycanın üzvü İrlandiyada Yay Hüquq Məktəbində iştirak edib

Ireland SLS

ELSA Azərbaycanın üzvü Lalə Darçınova ELSA İrlandiya tərəfindən Dublində təşkil olunan Corporate Finance and Law mövzulu Yay Hüquq Məktəbində iştirak etmişdir.

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır