ELSA Azərbaycanın üzvü BMT sessiyasında iştirak edib

ELSA Azərbaycanın üzvü BMT sessiyasında iştirak edib

Aysel UN

ELSA Azərbaycanın üzvlərindən Aysel Axundova ELSA-nın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təmsil olunan heyətində çıxış etmişdir. Heyət Cenevrədə keçirilən “Qadınlara qarşı Ayrıseçkiliyin Aradan Qaldırılması Komitəsinin” 58-ci sessiyasında iştirak etmişdir.

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır