ELSA Azərbaycan “Yeni il” partisi keçirdi

ELSA Azərbaycan Elit Ticarət və Əyləncə Mərkəzində Yeni İl Partisi keçirmişdir

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır