ELSA Azərbaycan və ELS Azərbaycan arasında görüş

ELSA Azərbaycan və ELS Azərbaycan arasında görüş

25 dekabr tarixində ELSA Azərbaycan və ELS Azərbaycan (ELSA Alumni Şəbəkəsi) arasında biznes-lanç formatında Nakhchivan restoranında görüş baş tutmuşdur. Görüş ELS Azərbaycanın yaradıcısı Bayram Orucovun açılış nitqi ilə başlamışdır. Daha sonra indiki İdarə Heyəti üzvləri və Alumnilər biri-birləri ilə təşkilatın gələcək layihələri, qarşısında duran məsələlər və əsas problemlər haqqında canlı müzakirə aparmışlar. Sonda isə bütün iştirakçılar xatirə şəkli çəkmişlər.

////

25 декабря между ELSA Азербайджаном и ELS Азербайджаном(Сеть выпускников) была проведена встреча в формате бизнес-ланч в ресторане Нахчыван. Встреча была открыта речью создателя ELS Азербайджана Байрама Оруджева. Далее между настоящим Руководящим Составом и Выпускниками были обсуждены темы, касающиеся будущих проектов, задач и основных проблем ELSA Азербайджана. В конце все участники сделали памятное фото.

////

On 25th of December the meeting was held between ELSA Azerbaijan and ELS Azerbaijan (Alumni Network) on the business lunch format in the restaurant Nakhchivan. The meeting opened by the speech of a founder of ELS Azerbaijan Bayram Orujov. Further, between the present officers and graduates topics related to future projects, goals and problems of ELSA Azerbaijan were discussed. In the end, all participants made a photo for memorabilia.

DSC_0096

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

nineteen − five =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × three =