ELSA Azərbaycan – Ombudsman Aparatına səfər

10 Noyabr tarixində ELSA Azərbaycan təşkilatı [email protected] layihəsi çərçivəsində İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Aparatına institusional səfər etmişdir. Səfərdə iştirak edən tələbələri Aparatın əməkdaşları qarşılamış və tələbələr səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı Elmira Süleymanova ilə görüş imkanı qazanmışlar. Səmimi ortamda keçən görüş çərçivəsində Elmira xanım tələbələrə Ombudsman Aparatının strukturu və iş mexanizmi haqqında ətraflı məlumat vermiş, tələbələr onları maraqlandıran sualları birbaşa Elmira Süleymanovaya ünvanlayaraq cavab almışlar. Görüşün sonunda tələbələrlə xatirə fotosu çəkilmişdir.

////

10 ноября организация ELSA Азербайджан в рамках проекта [email protected] посетила Аппарат Уполномоченного по Правам Человека (Омбудсман). Участвующие в поездке студенты были встречены сотрудниками аппарата и получили возможность увидеться с Омбудсманом Азербайджанской Республики Эльмирой Сулеймановой. В рамках встречи,проходящей в искренней обстановке Эльмира ханум рассказала о структуре и механизме работы Омбудсмана, а студенты получили ответы на интересующие их вопросы. В конце встречи было сделано памятное фото со студентами.

////

On 10th of November ELSA Azerbaijan Organization visited the Office of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan in the frame of the project [email protected] Students were met by members of the unit and had an opportunity to meet Ombudsman Elmira Suleymanova. During the sincere meeting Elmira Suleymanova spoke about the structure and working mechanizm of Ombudsman and students received answers to their questions. At the end of the meeting a mamorable photo was taken with the students.

aa3 aa2 aa1

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

12 + eighteen =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen + 20 =