ELSA Azərbaycan “İnsan Hüquqları Günü” ilə bağlı videoçarxı təqdim edir

ELSA Azərbaycan “İnsan Hüquqları Günü” ilə bağlı videoçarxı təqdim edir

WHRD
Bugün 10 Dekabr – İnsan Hüquqları Günü-dür. ELSA Azərbaycan sizə bu gün münasibətilə hazırladığı videoçarxı təqdim edir. Beynəlxalq İnsan və Vətəndaş Hüquqları Bəyənnaməsinə əsasən hazırlanan videoda əsas insan hüquqları tanıdılır.

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır