ELSA Azərbaycan BMT təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsində

ELSA Azərbaycanın Vitse-Prezidenti Bayram Məmmədov 17-22 oktyabr tarixlərində Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsinin (CCPR) 118-ci sessiyasında uğurla ölkəmizi təmsil etmişdir. Sessiya zamanı insan hüquqları mövzusu ətrafında bir sıra problemlər qaldırılmış və hər bir nümayəndə məsələnin mümkün həlli variantları istiqamətində təkliflər verərək panel müzakirələr aparmışdır.

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

17 − seven =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 + three =