ELSA Azərbaycan Beynəlxalq Prezidentlər Toplantısında

ELSA Azərbaycan Beynəlxalq Prezidentlər Toplantısında

15-19 Fevral tarixlərində ELSA Azərbaycan təşkilatının Prezidenti Məhəmməd İsmayılov və Xarici Əlaqələr üzrə Direktoru Nərmin Əliyeva Polşanın Arlamov şəhərində keçirilən 54-cü ELSA Beynəlxalq Prezidentlər Toplantısında iştirak etmişlər. Tədbir zamanı ELSA təşkilatının qarşısında duran əsas problemlər müzakirə olunmuş, nümayəndələr öz aralarında müxtəlif məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparmışlar.

////

Between 15-19 February President of ELSA Azerbaijan Mahammad Ismayilov and Director for External Relations of ELSA Azerbaijan Narmin Aliyeva participated in the 54th ELSA International Presidents’ Meeting held in Arlamow, Poland. During the event, different challenges faced to ELSA were discussed, and delegates from different countries exchanged their opinions on that issues.

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

14 + 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

6 + fifteen =