Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Simulyasiyası çərçivəsində təlim

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Simulyasiyası çərçivəsində təlim

19-20 noyabr tarixlərində ELSA Azərbaycan tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Simulyasiyası çərçivəsində I və II təlimlər baş tutmuşdur. I təlim Fabrika Coworking Center-də, digəri isə ELSA Azərbaycanın ofisində keçirilmişdir. İlkin olaraq keçirilən təlim 2006-2011-ci illərdə Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Bakı Ofisinin (ABA-CEELİ) Hüquqi Yardım Mərkəzində hüquqşünas vəzifəsində işləmiş və hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Sevinc Əliyeva, növbəti təlim isə ELSA Azərbaycanın keçmiş İdarə Heyəti üzvü, eləcə də AZAKA – Azərbaycan Antikorrupsiya Akademiyası və Baku XXI Century LLC-də hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərən Lalə Darçınova tərəfindən keçirilmişdir. Təlimdə iştirak edən tələbələr təhlil və analiz etmək, yerli qanunvericiliklə AİHM-nin presedent hüququnun uzlaşmasını və müqayisə aparmaq mədəniyyəti haqqinda məlumat almış və onları maraqlandıran suallara cavab almaq imkanı qazanmışlar.

//////////

19-20 ноября ELSA Азербайджаном в рамках симуляции Европейского Суда по Правам Человека были проведены 1-ый и 2-ой тренинги.1-ый тренинг был проведен в Fabrika Coworking Cebter,а 2-ой в офисе ELSA Азербайджана. Первый тренинг был проведен работающей на должности юриста в течении 2006-2011 гг. в Бакинском Офисе Юридической Помощи Ассоциации Юристов Америки (ABA-CEELİ) и состоящей на данный момент в Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики Севиндж Алиевой,а второй членом бывшего руководящего состава ELSA,а также работающей юристом в AZAKA- Антикоррупционной Академии Азербайджана и в Baku XXl Century LLC Лалой Дарчиновой. Участвующие на тренинге студенты получили информацию об умении разъяснять и анализировать, научились согласовывать правовые вопросы,а также искусству сравнивать.Они получили возможность узнать ответы на интересующие их вопросы.

//////////

On November 19-20 by ELSA Azerbaijan within simulation of the European Court of Human Rights the 1st and 2nd trainings were held.1st-y training has been held in Fabrika Coworking Center, and the 2nd at office of ELSA of Azerbaijan. The first training was held by the lawyer of the American Bar Association (ABA-CEELI) and Bar Association of the Republic of Azerbaijan Savinj Aliyeva and the second one by the member of previous board of ELSA Azerbaijan, lawyer at AZAKA- Anticorruption Academy and Baku XXI Century LLC Lala Darchinova. The students participating on a training have obtained information of ability to explain and analyze,learn to harmonize the legal issues , and also to art to compare. They have had an opportunity to learn answers to the questions interesting them.

 

15137471_1407775135920091_6360113659957157031_o 15129457_1407775032586768_2669382523010890739_o 15123257_1407775265920078_7680333335683771079_o 15068970_1407774825920122_5964150904487352557_o 15068334_1407774885920116_2504913479118866870_o

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır

16 − eleven =

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × three =