AR in Ali Qanunverici orqanı ilə tanışlıq..

AR in Ali Qanunverici orqanı ilə tanışlıq..

Avropa Hüquqşünas Tələbələr Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən (ELSA Azərbaycan) Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Norveç-Azərbaycan Təhsil Səfəri” layihəsinin iştirakçıları bu gün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində olublar. ELSA Norveç nümayəndə heyəti ilkin olaraq, Milli Məlisinin inzibati binası ilə tanış oldular. Qonaqlara Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemi barədə məlumat verildi. Daha sonra qonaqların sualları cavablandırıldı.

Avropa Hüquqşünas Tələbələr Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən (ELSA Azərbaycan) Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən “Norveç-Azərbaycan Təhsil Səfəri” layihəsinin iştirakçıları bu gün Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında olublar. ELSA Norveç nümayəndə heyəti ilkin olaraq,Akademiyanın k tanış oldular. Qonaqlara Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemi barədə məlumat verildi. Daha sonra qonaqların sualları cavablandırıldı.

Avropa Hüquq Tələbələr Assosiyası (ELSA) müstəqil, qeyri siyasi, gəlir məqsədi güdməyən dünyanın ən böyük hüquq tələbələr təşkilatıdır